Welkom Kinderen Volwassenen

 

Ik ben Katelijne Mus en heet u welkom.

Met deze site wil ik meer duidelijkheid creëren omtrent het begrip logopedie en over de werking van onze praktijk.

Iedere nieuwe aanmelding wordt afzonderlijk bekeken, de nadruk ligt op het individuele karakter van een therapie.

Wij vormen een multidisciplinair team bestaande uit logopedisten, stottertherapeute, psychologe en audiologe. Tevens is er een nauwe samenwerking met verschillende NKO-artsen.

 
mail

JONG-/VOLWASSENEN


Volwassenen kunnen bij muslogopedie terecht voor:

 • stotterproblemen

 • stemklachten

 • afasie

 • dysartrie
  (mondmotorische problemen, …)

 • dysfagie
  (slikproblemen)

 • articulatieproblemen

 • dyslexie en dysorthografie
  (ook in het vreemde talenonderwijs, …)

 • laryngectomie